Termenii de utilizare

Termenii de utilizare a website-ului

Acești Termeni de Utilizare se aplică website-ului Atokado INC, cu adresa: lovino.ro. Acest website este proprietatea exclusivă a Atokado INC.. Utilizând acest website, sunteți de acord cu Termenii de utilizare. Dacă nu sunteți de acord, vă rugăm să nu utilizați website-ul.

Utilizarea website-ului

Nu este permis să încercați să dobândiți acces neautorizat la nicio parte a website-ului și la nicio rețea conectată la website. Nu este permisă scanarea ori testarea vulnerabilității website-ului sau a oricărei alte rețele conectate la website și nici încălcarea măsurilor de securitate ale website-lui sau ale oricărei rețele conectate la website. Nu este permisă căutarea inversă sau urmărirea oricăror informații ale oricăror alți vizitatori ai website-ului, în orice mod, cu scopul de a obține informații de orice fel. Sunteți de acord să nu întreprindeți nicio acțiune care cauzează o mare încărcare a infrastructurii website-ului sau a oricărei rețele conectate la website. Sunteți de acord să nu folosiți niciun dispozitiv, software sau proceduri care interferează cu funcționarea adecvată a website-ului. Nu este permisă manipularea antetelor sau manipularea în orice mod a identificatorilor, cu scopul de a disimula originea oricărui mesaj sau transmisiune pe care o adresați companiei Atokado INC, pe website sau prin intermediul acestuia. Nu este permis să folosiți dispozitive automate, programe etc. sau orice procese manuale, similare ori echivalente, pentru a accesa, copia, monitoriza etc. orice parte a website-ului sau orice conținut al acestuia sau pentru a reproduce ori a eluda, în orice mod, structura sau modul de prezentare a website-ului sau a oricărui conținut. Atokado INC își rezervă dreptul de a împiedica orice astfel de activități. Nu este permis să utilizați website-ul sau orice conținut în niciun scop care este ilegal sau este interzis prin acești Termeni de utilizare și pentru nicio activitate care încalcă drepturile companiei Atokado INC sau ale altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui conținut de pe lovino.ro în legătură cu orice conținut insultător, defăimător sau orice alt conținut ilegal.

Linkuri către sau de la alte website-uri

Acest website poate să conțină linkuri către alte website-uri independente ale unor terțe părți (denumite în continuare "linkuri"). Aceste linkuri sunt doar puse la dispoziția vizitatorilor noștri și nu sunt sub controlul companiei Atokado INC. Atokado INC nu este răspunzătoare și nu aprobă conținutul website-urilor astfel conectate, inclusiv al oricăror informații sau materiale conținute de respectivele site-urile conectate. Va trebui să luați propria decizie în ceea ce privește interacțiunea cu aceste website-uri conectate.

Confidențialitatea

La utilizarea acestui website se aplică Politica de confidențialitate a Atokado INC, ai cărei termeni devin parte a prezenților Termeni de utilizare prin această referință. Pentru a consulta Politica de confidențialitate a Atokado INC, accesați „Confidențialitatea". Totodată, utilizând acest website, acceptați și sunteți de acord cu faptul că transmisiunile prin internet nu sunt niciodată complet sigure. Așadar, înțelegeți faptul că orice mesaj sau informație pe care o transmiteți către website poate fi citită sau interceptată de alții.

Conținutul și utilizarea conținutului

Toate textele, grafica, interfețele cu utilizatorul și codul de computer etc. (denumite în mod colectiv "conținut"), inclusiv, dar nu limitat la, designul conținutului respectiv, prezent pe website, este deținut sau licențiat de sau în favoarea Atokado INC ori proprietarii respectivi și este protejat prin drepturi de autor și diverse alte drepturi de proprietate intelectuală și legi ale concurenței. Imaginile folosite de IAtokado INC sunt fie create de Atokado INC, fie achiziționate de la autori externi și sunt proprietatea exclusivă a Atokado INC sau a deținătorilor respectivi. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres în acești Termeni de utilizare, nicio parte a website-ului și niciun conținut nu poate fi fi copiat, reprodus sau distribuit sub nicio formă pe niciun alt computer, website sau alt mediu sau pentru orice scop comercial.

Declinarea răspunderii

WEBSITE-UL ESTE OFERIT "AȘA CUM ESTE" ȘI "ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE DISPONIBIL". TOATE INFORMAȚIILE OFERITE PE WEBSITE POT FI SCHIMBATE FĂRĂ NICIO NOTIFICARE. Atokado INC NU POATE GARANTA FAPTUL CĂ ORICE FIȘIER SAU ALTE DATE PE CARE LE DESCĂRCAȚI DE PE WEBSITE SUNT LIPSITE DE VIRUȘI. Atokado INC DECLINĂ ORICE GARANȚIE, EXPRESĂ ORI IMPLICITĂ. Atokado INC DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE, ÎN TOTALITATE, PENTRU FAPTELE, OMISIUNILE ȘI CONDUITA ORICĂROR TERȚE PĂRȚI ÎN LEGĂTURĂ SAU REFERITOARE LA UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A WEBSITE-ULUI. UTILIZAREA WEBSITE-ULUI ȘI A ORICĂROR SITE-URI CONECTATE CADE ÎN EXCLUSIVITATE ÎN RĂSPUNDEREA DVS. SINGURA ACȚIUNE ÎMPOTRIVA Atokado INC PENTRU NEMULȚUMIRILE LEGATE DE WEBSITE SAU DE ORICE CONȚINUT ESTE ÎNCETAREA UTILIZĂRII WEBSITE-ULUI.

Declinarea răspunderii de mai sus se aplică oricăror daune, responsabilități sau prejudicii cauzate de orice deficiență de funcționare, eroare, omisiune, întrerupere, întârziere de operare sau transmisie, virus informatic, acces neautorizat, modificare sau folosire etc., indiferent dacă este vorba despre încălcarea contractului, răspundere civilă, neglijență sau orice altă cauză de acțiune. Atokado INC își rezervă dreptul să ia oricare dintre următoarele măsuri, în orice moment, fără notificare: (1) să modifice, să suspende sau să oprească funcționarea ori accesul la website sau la oricare parte a acestuia, din orice motiv; (2) să modifice website-ul sau oricare parte a acestuia, precum și orice termeni aplicabili; și (3) să întrerupă funcționarea website-ului sau a oricărei părți a acestuia, atunci când este necesar pentru efectuarea mentenanței, corectarea erorilor sau alte modificări.

Declinarea răspunderii privitoare la publicitate

Acest website este un site de recenzii care poate să primească indemnizații de la mărcile evaluate. Aceste indemnizații pot să afecteze clasamentul și ordinea în care apar companiile și mărcile lor, iar, în unele cazuri, evaluarea pe care le-o atribuim. Evaluările care apar pe această pagină sunt plasate de operatorul site-ului, la discreția acestuia, și nu ar trebui folosite ca bază în scopuri care presupun acuratețe. Toate reprezentările și garanțiile privitoare la informațiile prezentate pe acest site sunt excluse de la orice răspundere.

Limitarea răspunderii și indemnizării

Exceptând cazul în care legislația o interzice, Atokado INC nu va fi răspunzătoare față de dvs. în nicio situație, pentru niciun fel de daune indirecte, de consecință, exemplare, incidentale sau punitive, inclusiv pierderi de profit, chiar dacă compania Atokado INC a fost informată de posibilitatea producerii acestor daune. Sunteți de acord să despăgubiți și să protejați compania Atokado INC, funcționarii acesteia, directorii, acționarii, predecesorii, succesorii în drepturi, angajații, agenții, filialele și afiliații împotriva oricăror revendicări, pierderi, răspunderi, pretenții sau cheltuieli (inclusiv onorarii avocațiale), imputate companiei Atokado INC de către orice terță parte ca urmare sau izvorând din sau în legătură cu utilizarea website-ului de către dvs.

Diverse

Acești Termeni de utilizare constituie întregul acord între dvs. și Atokado INC cu privire la utilizarea de către dvs. a acestui website. Toate eventualele acorduri ori înțelegeri scrise sau orale, de orice natură, care au existat anterior între dvs. și Atokado INC cu privire la utilizare, sunt înlocuite și anulate prin prezenții Termeni de utilizare. Atokado INC nu va accepta alți Termeni de utilizare și orice oferte în acest sens sunt respinse. Lipsa de insistență din partea Atokado INC sau neobligarea la respectarea strictă a acestor Termeni de utilizare nu va fi interpretată ca o renunțare a Atokado INC la orice prevedere sau orice drept pe care îl are de a aplica acești Termeni de utilizare și nu se poate considera despre nicio conduită a Atokado INC, în relația cu dvs. sau cu orice altă parte, că modifică orice prevedere a acestor Termeni de utilizare. Acești Termeni de utilizare nu pot fi interpretați sau considerați în sensul de a conferi drepturi sau compensații, de orice natură, oricărei terțe părți. În cazul în care orice prevederi ale acestor Termeni de utilizare sunt declarate nule sau neaplicabile de către o instanță sau o altă autoritate competentă, asemenea prevederi vor fi limitate la minimul necesar și vor fi înlocuite cu prevederi valide care reflectă cel mai bine intenția acestor Termeni de utilizare, astfel încât prezenții Termeni de utilizare să rămână pe deplin în vigoare și să producă efecte.

Atokado INC își rezervă dreptul de a modifica acești Termeni de utilizare cum dorește, în orice moment. Vă revine în totalitate responsabilitatea de a verifica regulat dacă au intervenit schimbări ale acestor Termeni de utilizare. Continuarea utilizării website-ului în urma publicării oricăror modificări va însemna că le acceptați și sunteți de acord cu acestea.

Citiți despre noi

Adevarul.ro Cancan.ro Digi24.ro Libertatea.ro Stiripesurse.ro